Voedselveiligheid

   
Regisseurs Toegepast onderzoek  
Ine van der Fels
0317 481963
 

Geert Houben
088 8661710

Regisseurs Fundamenteel onderzoek
Chemische contaminanten


Allergie en voedsel tolerantie

Hans Bouwmeester
0317 481706

Johan Garssen
06 520 341 81

 

 

samenstelling roadmapcommissie voedselveiligheid

Regisseurs Toegepast onderzoek: Geert Houben (TNO),
Ine van der Fels (Wageningen University & Research)
Regisseurs Fundamenteel onderzoek:  Johan Garssen (Nutricia Research & Utrecht University), Hans Bouwmeester (Wageningen University & Research)
Bedrijfsleven: Simone Hertzberger (AH), Frederique Heering (FC), John Chapman 
(Unilever), Jossie Garthoff (Danone)
Kennisinstellingen: Stanley Brul (UvA), Jos Kleinjans (UM) ,
Bernadette Ossendorp (RIVM)
Overheid: Marjan van Creij (EZ-ANK), Eric Pierey (EZ-PAV),Jos Cornelese (NVWA),
Arie Ottevanger (VWS)
TKI-bureau: Cor Wever, Kees de Gooijer

Samenstelling per 15 juni 2017