Internationalisering

In de Roadmap Internationalisering lopen onder andere de volgende projecten.

tki-projecten

2012

2013

2015

2016

2017 (in voorbereiding)

MIT-projecten

SMP-projecten

2013

2014

2015

2016