Regelingen voor toegepast onderzoek

nationale regelingen voor toegepast onderzoek

Dairy Campus: Innovatieprogramma
NWO: Meer Kennis met Minder Dieren

internationale regelingen voor toegepast onderzoek

EU: Horizon 2020Horizon 2020 in a nutshell (pdf), Eureka, EIP - Healthy Ageing,
Food & Business Applied Research Fund

regionale regelingen voor toegepast onderzoek

Friesland: Fryslan Fernijt
Overijssel: Kennisondersteuning Agro en Food
Limburg: Stimulus
Noord-Brabant: Innovatie Agro Food, Stimulus
Zeeland: Stimulus