TKI Agri & Food

Over TKi Agri & Food

Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten, stimuleert de Topsector Agri & Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties.
Het TKI Agri & Food coördineert het tot stand komen van de innovatieagenda, verzorgt de onderzoeksprogrammering en adviseert het topteam van de Topsector over te maken afspraken met de minister van EZ. Daarnaast ondersteunen de innovatiemakelaars en het MKB-loket ondernemers bij de ontwikkeling van innovaties door ze aan de juiste netwerkpartners te verbinden en ze te ondersteunen bij het vinden van financiële steun.

 

 

 

 

 

laatste nieuws